Staročeská konopická Mladějovice, Mladějovice 2012