Setkání s písničkou Horažďovice, Horaždovice 27. 12. 2009